Spring dan

Hij nam een diepe zucht en stapte omhoog, op de rand van de brug. Hij hoorde niets dan het suizen in zijn oren en voelde niets dan de leegte en de angst in zijn maag. Hij zuchtte nog een keer en deed zijn ogen dicht. Hij voelde zijn ogen vochtig worden en vroeg zich af of het door de wind kwam of toch iets anders.